Yleistä Martinlaaksosta

Länsi-Vantaalle sijoittuva Martinlaakso on monipuolinen kaupunginosa hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingistä. Se on yksi Vantaan 17 kaupunginosista. Martinlaakso tarjoaa kodin lähes 12 000 asukkaalle.

Martinlaakson vanhin asutus sijoittuu Isontammentielle. Isontammentie on osa Turusta Viipuriin johtanutta Kuninkaantietä, eli Suura rantatietä. Kuninkaantie on vanha postireitti, joka ulottuu kokonaisuudessaan aina Norjan Bergenistä Oslon ja Tukholman kautta Suomeen jatkuen maan halki Viipurin kautta Pietariin. Suomessa tie on merkittävää kulttuuriympäristöä. Sen varrelle on ajan saatossa rakentunut kulttuurillisesti ja historiallisesti merkittäviä rakennuksia. 1950-luvulla Martinlaaksoon rakennettiin omakotitaloja Vihertielle ja Kivimäkeen. Nämä olivat Isotammentien asutuksen jälkeen seuraavia. Vihertie ja Kivimäki sijaitsevat Martinlaakson etelä- ja itäosissa. Vuosien 1968 ja 1975 välillä kaupunginosaan nousi lukuisia kerrostaloja muodostaen ison kerrostaloalueen. Kerrostaloaluetta on hiljalleen täydennetty ja vanhoja rakennuksia uusitta aina tähän päivään saakka. Martinlaakso on alati kasvava ja kehittyvä kaupunginosa.

Marinlaakso osana Vantaata

Martinlaakson pohjoisosaan sijoittuu Vantaankosken rautatieasema. Sen kupeessa sijaitsee Martinlaakson yritysalue. Martinlaaksoa ympäröivät kaupunginosat ovat Kaivoksela, Myyrmäki, Varisto, Myllymäki ja Vantaanlaakso. Edellä mainituista Martinlaakso on väkiluvultaan toiseksi suurin heti Myyrmäen jälkeen. Martinlaakson postinumero on 01620 ja se on pinta-alaltaan 3,7 neliökilometriä. Martinlaakso kuuluu Myyrmäen suuralueeseen. Suuralueeseen kuuluu sen lisäksi yhteensä kymmenen kaupunginosaa, jotka ovat Myyrmäki, Askisto, Hämeenkylä, Hämevaara, Kaivoksela, Linnainen, Petikko, Vantaanlaakso, Vapaala ja Varisto. Myyrmäen suuralueella asuu suurin osa vantaalaisista. Vantaan koko väkimäärästä noin 233 000 tuhannesta ihmisestä asuu Myyrmäen suuralueella 53 000 ihmistä.

Martinlaakson kaupunginosan suurin osa kaduista on nimetty alueelle sijoittuvan kolmen suuren mäen mukaan. Nämä ovat Raappavuori, Laajavuori ja Kivivuori. Martinlaakson mäistä Raappavuori on melko metsäinen ja tarjoaa monia reittejä ulkoiluun luonnon helmassa. Laajavuori kohoaa korkealle ja sen alueelle sijoittuu niin asutusta kuin puistojakin, samoin kuin Kivivuorelle. Martinlaakson pääkatu on Martinlaaksontie. Se on leveä ja vehreä bulevardi. Pääkadulla on hyvin tilaa sekä kevyelle liikenteelle että autoilijoilla. Kevyen liikenteen väylälle mahtuvat hyvin niin pyöräilijät kuin kävelijätkin. Martinlaaksossa onkin panostettu toimivaan jalankulkuverkostoon. Jalankulkuväylien varrelle sijoittuvat lukuisat puistot ja monet kaupunginosan palveluista.