Martinlaakson koulut

Martinlaakson kaupunginosasta löytyy palveluita koko perheelle. Alueen päiväkodit ja koulut aina peruskoulusta lukioon ovatkin houkutelleet alueelle monia lapsiperheitä. Martinlaaksosta löytyy sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen ala-aste, yhtenäiskoulu, monia päiväkoteja, lukio ja kauppaoppilaitos, joiden toimintaa esittelemme seuraavaksi tarkemmin. Alueelle sijoittuu myös kirjasto, uimahalli, terveyskeskus, neuvola ja kulttuuritalo.

Martinlaakson koulut

Martinlaakson suomenkielinen alakoulu on nimeltään Kivimäen koulu. Kivimäen koulu on perustettu jo vuonna 1974. Siellä opiskelee yhteensä noin 400 oppilasta luokka-asteilla 1–6. Kivimäen koulu hyödyntää valtakunnallista peruskoulujen opetussuunnitelmaa opetuksessaan. Opetussuunnitelmassa painotetaan oppilaan vuorovaikutusta toisten oppilaiden, opettajan ja muiden aikuisten kanssa. Myös ympäristöllä on tärkeä rooli peruskoulun opetussuunnitelmassa ja opetuksessa hyödynnetään lähiympäristöön sijoittuvia paikkoja kuten kirjastoa, nuorisotiloja ja kulttuuritaloa. Kivimäen koululla toimii myös iltapäiväkerho sekä maksuton liikuntakerho.

Alueen ruotsinkielinen koulu on puolestaan nimeltään Mårtensdals skola. Siellä opiskelee reilu 200 ala-asteen oppilasta. Ruotsinkielinen ala-aste on perustettu heti suomenkielisen jälkeen vuonna 1977 ja se peruskorjattiin vuosina 2007–2008. Ruotsinkielisen koulun taustalla on yhdistys, joka ylläpitää sen toimintaa. Yhdistykseen kuuluvat monet Martinlaakson ja lähialueiden ruotsinkielisistä perheistä. Lisäksi yhdistystä tukevat eri ruotsinkieliset säätiöt, kuten Svenska Kulturfonden eli Ruotsin kulttuurisäätiö.

Martinlaakson yhtenäiskoulussa toimivat sekä ala-asteen luokat 1–6 että yläasteen luokat 7–9. Koulussa opiskelee yhteensä yli 900 oppilasta. Koulurakennus on valmistunut vuonna 1974 ja sen on suunnitellut arkkitehti Arno Savela. Koulusta löytyy musiikkiluokka musiikista kiinnostuneille ja siellä voi opiskella myös matematiikkaan painottuneella linjalla. Tarjolla on myös saksan kielen kielikylpy. Koulurakennuksesta löytyvät myös nuoriso- ja asukastilat muille lähialueen asukkaille.

Lukiokoulutusta tarjoaa Martinlaakson lukio, joka sijaitsee Martinlaaksontien varrella. Lukio on perustettu vuonna 1977 ja siellä opiskelee tällä hetkellä noin 450 lukiolaista. Vuosittain ylioppilaaksi valmistuu noin 130 nuorta. Lukion painopisteitä ovat matematiikka ja luonnontieteet. Niiden lisäksi tarjolla on draama- ja teatteriopintoja. Kansainvälisen yhteistyön merkeissä Martinlaakson lukion kumppani on tansanialainen Kilingin koulu. Tansanialaiseen kulttuuriin on tutustuttu useilla opintomatkoilla, joille ovat osallistuneet sekä koulun opettajat että oppilaat. Yhteistyön myötä Kilingin koululle on rakennettu uusia koulurakennuksia, hankittu sähköt sekä palkattu terveydenhoitaja.

Martinlaakson kaupunginosa tarjoaa siis opetusta aina esiopetuksesta lukiokoulutukseen ja ammatilliseen oppilaitokseen asti alueen lapsille ja nuorille.