Martinkylästä Martinlaaksoksi

Martinlaaksolla on pitkä historia. Sen ensimmäiset talot sijoittuvat historiallisen postireitin varrelle, joka on kulkenut aina Norjasta Suomen ja Ruotsin läpi Venäjälle. Alue, jolle Martinlaakson kaupunginosa nousi, oli alun perin osa Martinkylän maarekisterikylää. Tarkemmin se oli kyseisen maarekisterikylän takametsää. Ensimmäiset maatalot ovat olleet Martinlaakson alueella jo 1500-luvulla. Merkittävämmät kylän kantatalot on kuitenkin pystytetty 1700-luvulla isojaon myötä. Silloin ensimmäisille asukkaille jaettiin maakaistaleet Martinkylästä.

Martinkylän nimi vaihdettiin Martinlaaksoon, jotta sekaantumisilta vältyttäisiin. Samoihin aikoihin olivat nimittäin Martinkylä-nimiset kylät myös Espoossa ja Sipoossa. Sipoo sai pitää kylän nimen ennallaan, kun taas Espoon alueen nimi vaihdettiin Martinsillaksi ja Vantaan Martinkylä Martinlaaksoksi. Tämä selkeytti eri alueista puhumista ja niiden hallinnointia.

Martinlaakso kasvaa ja kehittyy

1960- ja 70-luvuilla Martinlaaksoon rakennettiin laaja kerrostaloalue, jota kunnostettiin mittavasti 1990-luvulla. Martinlaaksoon osoitettiin tuolloin kehityshanke, jonka myötä katuja ja puistoja parannettiin alueen viihtyvyyden sekä turvallisuuden lisäämiseksi. Samalla taloyhtiöille myönnettiin perusparannuslainoja edullisesti, jotta alueen kerrostaloja pystyttiin kunnostamaan. Lainoilla tehtiin moniin kerrostaloihin perusparannuksia, kuten kunnostettiin parvekkeita ja remontoitiin julkisivuja. Kerrostalojen kunnostamiseen ei ollut yhtenäisiä vaatimuksia vaan taloyhtiöt saivat pitkälti itse määritellä, miten taloa kunnostetaan. Taloista tuli tämän myötä hyvinkin vaihtelevia, mikä on syy Martinlaakson kaupunginosan värikkäälle ilmeelle. Julkisivujen kunnostuksessa monissa taloissa betonilaatat ja kivimurske korvattiin tiilellä ja rappauksella.

Martinlaaksossa on tehty paljon kunnostus- ja rakennustöitä vielä 1990-luvun jälkeenkin. Alueelle nousee uusia asuintaloja sekä liiketiloja. Samalla uudistetaan vanhempaa rakennuskantaa. Esimerkiksi aiemmin laajaniityntiellä sijainneen Työterveyslaitoksen tilalle rakennettiin vuonna 2007 uudet kerrostalot. Vastaavasti Martinlaakson rautatieaseman vieressä olleet liike- ja toimistotalot purettiin. Vuonna 2011 niiden tilalle kohosi uusi kauppakeskus. Kauppakeskuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen. Kauppakeskuksen yhteyteen rakennettiin samalla korkea, 14-kerroksinen asuinkerrostalo, joka valmistui seuraavana vuonna. Kerrostalon terassi tarjoaa erinomaiset näkymät talon 12. kerroksesta. Samana vuonna kauppakeskuksen lähelle nousi useita uusia kerrostaloja. Asuntoja pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman lähelle palveluja, ja ne ovatkin houkutelleet paljon uusia asukkaita kaupunginosaan.

Ennen Myyrmäen suuralueeseen liittymistä Martinlaakso kuului omaa nimeään kantavaan Martinlaakson palvelualueeseen. Martinlaakson palvelualue oli toiminnassa vuodesta 1997 vuoteen 2006 ja se käsitti yhteensä 16 kaupunginosaa Luoteis-Vantaalta. Vuodesta 2007 eteenpäin Martinlaakso on ollut osa Myyrmäen suuraluetta.