MARTINKESKUKSEN KOHTALO

Miten on mahdollista, että vielä tällä hetkellä kohtuullisessa kunnossa oleva Martinkeskus annetaan rauhassa rappeutua ja joutua kaikenlaisen ilkivallan kohteeksi? Lieneekö taustalla "tahallinen" kaupungin ja kaavoittajien toive saada Martinkeskuksen tontti uusiokäyttöön - täydennysrakentamisen kohteeksi (ks. Martinlaakson kehityskuva 2014, osa 2)?
Martinkeskuksen poikkeuksellisten omistussuhteiden vuoksi Martinkeskus ei ole vain yhden sijoitus-/kiinteistöyhtiön omistuksessa, vaan useat siellä olevat liikkeet omistavat liiketilansa, siksi pienosakkaiden ääni ei tule kuulluksi mahdollisissa kauppiasyhdistyksen kokouksissa. Tilanne on heidän osaltaan sietämätön, koska esimerkiksi tällä hetkellä pienliikeiden mielestä ei liikekeskuksessa ole minkäänlaista näkyvää vartiointia pienosakkaiden toivomuksista huolimatta. Sitäpaitsi isompien osakkaiden edustajat eivät ole paikan päällä toteamassa arkipäiväistä tilannetta.
Poliisille on tehty kymmenittäin ilmoituksia erilaisista häiriön- ja ilkivallateoista. Kaikenlainen huliganismi saa vapaasti rehottaa iltaisin, pienempien liikkeiden ikkunoita on rikottu ja liikkeenharjoittajia häiritty. Eikä poliisikaan enää jaksa käydä tarpeeksi useasti poistamassa häiriköitä ja vetelehtijöitä liikekeskuksesta. Vastuussa ovat lähinnä liikekeskuksen (nimeltä mainitsemattomat) suurosakkaat välinpitämättömyydellään. Lue tästä pienosakkaiden vetoomus asioiden korjaamiseksi.

Tästä pääset Martinkeskuksen kotisivuille

NÄIN TODETAAN MM. VANTAAN KAUPUNGINMUSEON RAKENNUSPERINTÖDOKUMENTISSA (7.2.2014):
(Huom.: Suorat lainaukset em. dokumentista)

Rakennushistorialliset arvot:
Erittäin tyypillinen ja onnistunut oman rakennusaikansa tämän rakennustyypin edustaja, niin materiaaleiltaan, massoittelultaan kuin julkisivujen käsittelyltäänkin. Puolustaa myös paikkaansa kaupunkisuunnittelullisesti, merkittävä julkinen rakennus aluerakennuskohteen sisällä.

Historialliset arvot:
Ilmentää hyvin aikakautensa kauppakeskus- / ostoskeskusrakentamista. On mahdollista sovittaa myös uusiin tarpeisiin.

Säilyneisyysarvot:
On säilyttänyt erittäin hyvin alkuperäisiä ominaispiirteitään. Keskusaulan avoimuus on jonkin verran kärsinyt myöhemmistä muutoksista. Alkuperäinen toiminta sisältäen liiketiloja on jatkunut tähän päivään.

Rakennustaiteelliset, esteettiset ja visuaaliset arvot:
Kohteen on suunnitellut kokenut arkkitehti Erkki Karvinen, joka suunnitteli pääkaupunkiseudulle monia ostoskeskuksia. Ostoskeskuksessa on toteutettu komeita arkkitehtonisia aiheita. Se on kuitenkin kokonaisuutena hieman epätasainen. Erityisesti mainitsemisen arvoista on korkea keskusaula, jonka päädyissä ja eteläsivulla on suuret yläikkunat, joista osassa on värillistä lasia.

Ympäristölliset ja maisemalliset arvot:
Paikallisesti merkittävä, kaupunkikuvallista arvoa sisältävä rakennus. Sopii hyvin ympäristöönsä. Aluerakentamiskohteen luonteenomainen osa.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan rakennusta ei tulisi purkaa;
Se sisältää monen tasoisia arvoja, joita tulisi vaalia ja joiden menettäminen olisi erittäin valitettavaa erityisesti kaupunginosan kannalta. Ostoskeskus on osa alueen identiteettiä. Se kertoo historiasta ja ajan hengestä. Nämä ovat arvoja, joita on nostettu esiin myös Vantaan arkkitehtuuristrategiassa.


TÄSSÄ ALLA VERTAILUN VUOKSI SISÄKUVAT VANHASTA JA UUDESTA OSTARISTA

Vanha ostari
         
uusi ostari
Vasen kuva: vanha ostari, siisti, avara ja valoisa.            Oikea kuva: uusi ostari, synkän ja ahtaan oloinen

Ainakin viihtyvyydessä on astuttu aimo askel taaksepäin. Tällainen kehitys ei ole ainakaan lisäämässä alueen viihtyvyyttä!
Herää kysymys: Miksi vanhalle ostarille ei saada asukkaita palvelevia kunnon lähikauppoja?
Huom.: Kuvat on otettu samana päivänä 21.03.2012

HERÄTKÄÄ PÄÄTTÄJÄT!
Martinkeskus kaipaa pikaista elvyttämistä jo pelkästään läntisen Martinlaakson asukkaiden vuoksi!


Kaikista Vantaan kaupunginmuseon rakennusperintödokumentissa mainituista seikoista huolimatta ovat kaavoittajat päättäneet purkaa vanhan Martinkeskuksen. Päättäjäisjuhlallisuudet pidettiin kuitenkin 25.9.2016.
    Tästä voit katsoa mm. katutaidetta Martinkeksuksen seinillä päättäjäisjuhlan päivänä.

    Tästä voit katsoa Joulun 2016 jälkeen alkaneita Martinkeskuksen purkamisvaiheita.

Sivun alkuun Pääsivulle