MARTINKESKUKSEN TONTIN UUDISRAKENTAMINENTällainen oli Martinkeskus


Tässä alla vielä suora lainaus Vantaan Kaupunginmuseon Rakennusperintödokumentista
(118270_kaupsu_014200_rakennusperinto.pdf):

MARTINKESKUS:
Päivätty 1970, Arkkitehti: Erkki Karvinen
Rakennushistorialliset arvot:
Erittäin tyypillinen ja onnistunut oman rakennusaikansa tämän rakennustyypin edustaja, niin materiaaleiltaan, massoittelultaan kuin julkisivujen käsittelyltäänkin. Puolustaa myös paikkaansa kaupunkisuunnittelullisesti, merkittävä julkinen rakennus aluerakennuskohteen sisällä.
Historialliset arvot:
Ilmentää hyvin aikakautensa kauppakeskus- / ostoskeskusrakentamista. On mahdollista sovittaa myös uusiin tarpeisiin.
Säilyneisyysarvot:

On säilyttänyt erittäin hyvin alkuperäisiä ominaispiirteitään. Keskusaulan avoimuus on jonkin verran kärsinyt myöhemmistä muutoksista. Alkuperäinen toiminta sisältäen liiketiloja on jatkunut tähän päivään.
Rakennustaiteelliset, esteettiset ja visuaaliset arvot:
Kohteen on suunnitellutkokenut arkkitehti Erkki Karvinen, joka suunnitteli pääkaupunkiseudulle monia ostoskeskuksia. Ostoskeskuksessa on toteutettu komeita arkkitehtonisia aiheita. Se on kuitenkin kokonaisuutena hieman epätasainen. Erityisesti mainitsemisen arvoista on korkea keskusaula, jonka päädyissä ja eteläsivulla on suuret yläikkunat, joista osassa on värillistä lasia.
Ympäristölliset ja maisemalliset arvot:
Paikallisesti merkittävä, kaupunkikuvallista arvoa sisältävä rakennus. Sopii hyvin ympäristöönsä. Aluerakentamiskohteen luonteenomainen osa. Rakennettiin aluerakentamisen aikaisessa vaiheessa Rak.tsto Viljo A. Kyllösen urakoimana.
-Martinkeskus sijoittuu liikerakennusten historiassa varhaisten ostoskeskusten jälkeiseen vaiheeseen - liikerakennuksiin, jotka syntyivät palvelemaan laajempaa aluetta, kun aluerakentamisen yhteydessä rakennetut ostarit (suunniteltu tulevan metroradan varrelle). Martinkeskus voidaan lukea varhaiseksi kauppakeskukseksi.


Kauppakeskuksena Martinkeskus oli Suomen yksi ensimmäisiä ja suurimpia kauppakeskuksia. Se poikkeaa Vantaalla muista ostoskeskuksista. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan rakennusta ei tulisi purkaa; se sisältää monen tasoisia arvoja, joita tulisi vaalia ja joiden menettäminen olisi erittäin valitettavaa erityisesti kaupunginosan kannalta. Ostoskeskus on osa alueen identiteettiä. Se kertoo historiasta ja ajan hengestä. Nämä ovat arvoja, joita on nostettu esiin myös Vantaan arkkitehtuuristrategiassa. (Kommentti 23.10.2009)

Kaikista edellä Vantaan kaupunginmuseon rakennusperintödokumentissa mainituista seikoista huolimatta ovat kaavoittajat päättäneet purkaa rakennushistoriallisesti merkittävän osan Martinlaakson ominaisilmeestä - vanhan Martinkeskuksen.Martinkeskuksen jäähyväisjuhlallisuudet pidettiin 25.9.2016.
Tästä voit käydän katsomassa päättäjäisiä edeltäneiden päivien aikana Martinkeskusta koristaneet graffitit.

Tästä voit käydän katsomassa Martinkeskuksen purkamisvaiheita


Vanha ostari
         
Kuvassa jo tyhjentynyt Martinkeskus
Uudisrakentamiset Martinkeskuksen tontilla käynnistyvät
Alla Linkkejä kuvakatsauksiin

Tästä Pääset katsomaan ensimmäisen vaiheen rakentamista (päivittäistavarakauppa).
Tästä pääset katsomaan toisen vaiheen rakentamista (Asuinrakennus - Vantaan Sikaani)
Tästä pääset katsomaan kolmannen vaiheen rakentamista (Asuinrakennus)
Tästä Pääset katsomaan Martinlaaksonpolun varrelle tulevia taidekohteita


Sivun alkuun Pääsivulle