TÄYDENNYSRAKENTAMISTA, PURKAMISTA JA UUDISRAKENTAMISTA


Martinlaaksossa ovat alkaneet mittavat täydennysrakentamis- ja uudistustyöt. Vanhoja rakennuksia puretaan, uusia rakennetaan. Tällä sivulla esitellään merkittävämpiä ajankohtaisia rakennushankkeita Martinlaaksossa.

Vantaan asukaslehdessä todetaan: Asuntoja, liiketilaa ja päiväkoti Martinlaaksoon
Martinlaakson ns. keskustan uudistuminen on alkanut. Puretun Laajavuoren koulun ja Martinlaakson liikekeskuksen tilalle rakennetaan kerrostaloja, uusi päivittäiskauppa, liiketilaa kerrostalojen katutasoon sekä uusi päiväkoti.
Uusia asuntoja keskustaan rakentuu yhteensä yli 700, joista ensimmäiset valmistuvat tämän vuoden aikana ja viimeiset vuonna 2019.
Samassa yhteydessä Martintori, Mika Häkkisen aukio, Martinlaaksonpolku, Martinlaaksontie, Martinlaaksonkuja sekä Laajaniityntie uudistetaan ja rakennetaan kokonaan uusi Vaahtera-aukio.
Kaksikerroksinen päiväkoti tulee Martinlaaksonpolun varteen ja siinä on tilaa 160 lapselle. Päiväkoti korvaa puretun Martinlaakson päiväkodin ja lähialueella sijaitsevan Martintuvan päiväkodin ja vastaa lasten kasvavaan määrään alueella. Päiväkodin rakentaminen alkaa kesällä 2017 ja sen tarkoitus on valmistua kesäkuussa 2018.

Martinlaakso muuttuu - Mutta onko tämä alueen alkuperäisen hengen mukaista?
Martinlaakson uudistuminen tulee tarkoittamaan pääasiassa sitä, että kaikilla mahdollisilla alueilla ja tonteilla tullaan asemakaavamuutoksilla tiivistämään asuinrakennusten rakentamista ja kasvattamaan kerrosmääriä. Tämä tietää entistä korkeampia rakennuksia ja mahdollisten huonokuntoisiksi määriteltyjen matalampien rakennusten purkamista ja korvaamista korkeammilla, pääasiassa 6-8 kerroksisilla rakennuksilla. Se tietää myös sitä, että tonttien tehokkuudet kasvavat aivan eri tasolle kuin mihin alueella on tähän asti totuttu. Viime aikoina valmistuneiden ja tällä hetkellä rakenteilla olevien talojen tontit ovat joko, kunnan, vakuutusyhtiöiden tai rakennusliikkeiden omistuksessa. Niinpä niiden kohdalla asemakaavamuutoksien tekeminen on helpompaa, koska asukkailla ei ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa suunnitelmiin.
Seurauksena on Martinlaakson perinteisen lähiölle ominaisen vaaleasävyisen, väljän, luonnonläheisen ja avaran ominaisilmeen muuttuminen kaupunkimaisemmaksi ja samalla tummasävyisemmäksi. Samalla tällä ns. täydennysrakentamisella tulee myös olemaan oma vaikutuksensa alueen viihtyvyyteen ja alueella aiemmin monin eri tavoin esiintyneeseen yhteisöllisyyteen.


KAAVAILUJA LAAJANIITYNTIELLE

Vantaa on julkaissut jo muutaman vuoden ajan julkaissut raporttia Martinlaakson kehityskuvasta.. Viimeisin kehityskuvaraportti nro 014200 (24.2.2015) pitää sisällään verrattain laajan esityksen koko Martinlaakson alueen tulevasta kehityssuunnasta. Näistä raporteista on luettavissa tämänhetkiset kaavailut täydennys- ja uudisrakentamiseen:

    - 118264_kaupsu_014200_kehityskuva_1.pdf
    - 118264_kaupsu_014200_kehityskuva_2.pdf
    - 118270_kaupsu_014200_rakennusperinto.pdf
Katso havainnekuvia Martinlaakson kehityskuvaraportista täältä


Ensimmäisenä jo toteutuneista Martinlaakson keskustan uudistuksista eräs mittavimmista rakennusprojekteista oli Kivivuorentien varren massiivinen kerrostaloketju - "Martinmuuri" ja vanhan aseman liikekeskuksen tilalle rakennetut "Martinlaakson uusi ostari" sekä sen päälle 15-kerroksinen tornitalo "Martintorni". Tämä asemakaavamuutos sekä uusi tonttijako käsittivät vanhan aseman liikekeskuksen purkamisen ja uudelleenrakentamisen sekä sen jatkona olleen tyhjän alueen täydennysrakentamisen radan ja Kivivuorentien väliselle alueelle.

KIVIVUORENTIEN VARSI

Näiden rakentamista voit katsella kuvia tästä ja siellä olevista linkeistä. Siltä sivulta voit käydä katsomassa vanhan liikekeskuksen purkamista, uuden "Martinlaakson Ostarin" rakentamista sekä samassa yhteydessä toteutetusta 15-kerroksisesta tornitalosta "Martintornista". Alla pari kuvaa ostarin ja tornitalon jatkeena Kivivuorentieellä sijaitsevasta kerrostaloketjusta "Martinmuurista", joka asukkaiden ksekuudessa on jo ehditty nimeämään Berliinin muuriksi". Mainittakoon vielä, että nämä ovat surullisen kuuluisan arkkitehtitoimisto FormaFuturan luomuksia. Monien asukkaiden mielestä tällä arkkitehtitoimistolla ei ole ollut käsitystä siitä minkälaiseen ympäristöön rakennukset sijoittuvat.

Tässä alla vasemmalla Martinmuuri kuvattuna idästä Kivivuorentien suunnasta.
Ja oikealla Martinmuuri lännestä kuvattuna radan yli.

Martinmuuri-ilänsi
    
Martinmuuri itä

Edellä esitettyjä kuvia sekä muutamia muitakin kuvia kritiikkiä aiheuttaneista kohteista voit katsoa hieman suurempina tästä. Sivulla on myös esimerkkejä Martinlaakson alkuperäisestä oikeasta vaaleasävyisestä, viihtyisästä, väljästä ja luonnonläheisestä ilmeestä peruskorjauksienkin jälkeen.

Vanha Laajavuoren koulu oli seissyt tyhjillään jo muutamia vuosia. Nyt se on purettu ja tilalle rakennetaan uusia asuinkerrostaloja sekä päiväkoti

LAAJAVUOREN KOULUN TONTIN UUDISRAKENTAMINEN

Tästä voit katsoa millaista alueella oli ennen
Tästä miten koulun purkaminen tapahtui
Tästä uudisrakentamisen alkuvaiheet Martinlaaksonpolun varressa.
Tästä uudisrakentamisen seuraavan vaiheen rakentaminen
Tästä uudisrakentamisen viimeisen vaiheen rakentaminen
Tästä voit katsoa koulutontille rakennettavan päiväkodin vaiheita.

Pääosin muista Martinlaakson alueista poiketen, koulun tontti oli Vantaan kaupungin omistuksessa. Nyt rakennettavat uudisrakennukset ovat kaavamuutoksen myötä siirtyneet rakennusliikkeiden omistukseen, jolloin asuntoja voidaan myydä eri tyyppisinä omistusasuntoina.

Kaavakuvan siitä, millaiseksi Martinkeskuksen ja Laajavuoren koulutontin alue muuttuu tulevaisuudessa voit katsoa tästä
Kuvassa näkyvät tulevien rakennusten sijainnit ja kerrosluvut. Martinlaaksonpolun pohjoispuolella sijainneen Laajavuoren koulun tontilla.


Vanha Martinkeskus oli seissyt tyhjillään jo jonkin aikaa ja siellä olleet liikkeet olivat pääosin muuttaneet radan itäpuolelle valmistuneeseen uuteen "Martinlaakson Ostariin". Nyt Martinkeskus on purettu ja tilalle rakennetaan uusia asuinkerrostaloja.

MARTINKESKUKSEN TONTIN UUDISRAKENTAMINEN

Tästä voit katsoa millaista Martinkeskuksessa oli ennen ja
tästä, miten Martinkeskuksen purkaminen tapahtui. Martinkeskuksen jäähyväisjuhlallisuudet pidettiin 25.9.2016.
Tästä voit käydä katsomassa kuvia jäähyväistilaisuudesta sekä edeltäneiden päivien aikana Martinkeskusta koristaneet graffitit.

Tästä voit käydä katsomassa kuvia Martinkeskuksen uudisrakentamisen alkuvaiheista.

Pääosin yleisestä käytännöstä poiketen, Martinkeskuksen omistivat siellä sijainneet liikkeet. Nyt rakennettavat uudisrakennukset ovat kaavamuutoksen myötä siirtyneet rakennusliikkeiden omistukseen.

Kaavakuvan siitä, millaiseksi Martinkeskuksen ja Laajavuoren koulutontin alue muuttuu tulevaisuudessa voit katsoa tästä
Kuvassa näkyvät tulevien rakennusten sijainnit ja kerrosluvut. Kuva löytyy myös Vantaan asemakaavamuutosdokumentista numero 002178 ja siihen läheisesti liittyvästä Martinlaaksonpolun pohjoispuolella sijainneen Laajavuoren koulun tontin asemakaavamuutoksesta numero 002031. Nämä dokumentit löytyvät täydellisinä selostuksineen Vantaan sivuilta osoitteesta:
"http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/asemakaavoitus/myyrmaen_kaavat".


Eräs ensimmäisistä merkittävistä muutoskohteista oli Vantaan Marsalkka, kerrostalokokonaisuus, joka rakennettiin puretun Työterveyslaitoksen tontille Tästä voit katsoa miten kaikki kehittyi.

VANTAAN MARSALKKA SRV-RAKENNUSPROJEKTI

Laajaniityntie1:ssä sijainnut Työterveyslaitoksen rakennus oli seissyt tyhjillään jo useita vuosia, kun sille ei ollut keksitty uutta käyttöä. Tontin omisti Apteekkien eläkekassa.


KUKINTIELLE KERROSTALOJA

Kukintiellä oli neljä huonokuntoiseksi määriteltyä kaksikerroksista taloa, jotka on purettu ja tilalle rakennetaan 8 rakennuksen kokonaisuus, yksi 7-kerroksinen ja 7 kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa tonteille 7, 8 ja 9. Pysäköinti järjestetään Kukinkujan puoleiselle paikoitusalueelle. Tontin omistaa SATO Housing Oy

Tästä voit katsoa miten kaikki kehittyi.

ENTISEN NUORISOTALON TONTILLE RAKENNETAAN ASUINTALO ERITYISASUMISEEN

Entinen nuorisotalo uimahallin ja vanhusten palvelutalon välillä on purettu ja tontille rakennetaan vanhusten ja vammaisten asuintalo

Tästä voit katsoa miten kaikki kehittyi.

TÄYDENNYSRAKENTAMISTA RAIKUKUJA 4.:ÄÄN

Raikukuja 4:ään rakennetaan kerrostaloa paikoitusalueelle. Alue on SATO Oy:n vuokratalokohde. Rakennuttajana toimii SATO Studiokoti.
Rakennukseen tulee 68 miniasuntoa, joiden koko on 15,5 n2 + parvi.

Tästä voit katsoa miten kaikki kehittyi.

LAAJANIITYNKUJA 5. TALOJA PURETAAN JA UUSIA RAKENNETAAN TILALLE

Laajaniitynkuja 5:ssä yksi kolmikerroksinen talo kuudesta on purettu ja alueelle tulee kolme 8-kerroksista kerrostaloa. Pysäköinti järjestetään kahteen tasoon. Asuntoja oli alueella kuudessa talossa 105. Kun kolme 8-kerroksista taloa rakennetaan, asuntoja tulee olemaan 126.

Tästä voit katsoa miten kaikki kehittyi.

Mutta ei tämä vielä jää tähän...Kaavailuissa on jo esitetty kaikkien Laajaniitynkuja 5:n talojen purkamista ja korvaamista uusilla kerrostaloilla.


PURKAMISTA JA TÄYDENNYSRAKENTAMISTA KIVIVUORENKUJA 1-3

Asemakaavamuutoksella numero 002249 kaksi taloa puretaan ja tehdään täydennysrakentamista Raiviosuonmäki 1-3 sekä 7:n tonteilla. Tästä voit katsoa miten kaikki kehittyy.


Sivun alkuun Pääsivulle